HomeClubRennersUitslagenKalendersFotosInteractiefLogin

Historiek Wielerclub Onder Ons Parike

De bakermat van Wielerclub "ONDER-ONS-PARIKE" ligt in het toenmalige café "MARINO" te Parike. Op initiatief van Frans Vande Pontseele, wijlen Bertje Spitaels, Roger Van Wymeersch, en de huidige voorzitter Géry Van Nieuwenhove werd er op een zondagmorgen in de maand oktober - tussen pot en pint - overeengekomen in de toekomst het Kermisgebeuren te Parike nieuw leven in te blazen. Er werd besloten om bij een volgende vergadering de tien overblijvende leden van de intussen "in coma" verkerende wielerclub uit Zarlardinge terug op te vissen. Immers de meeste leden van deze club waren Parikenaars.

Zo gezegd en zo gedaan met als gevolg dat er op 22 december 1969 een stichtingsvergadering werd gehouden van een (ver)nieuw(d)e wielerclub. De boreling kreeg de naam "ONDER-ONS-PARIKE" met als stamnummer bij de KBWB 0.70/2. Roger DE VOS (thans de ere-voozitter en vader van de bestuursleden Yvan en Guido DE VOS) werd tot eerste voorzitter gekozen.

De secretaris werd Géry VAN NIEUWENHOVE en Roger Van WYMEERSCH werd schatbewaarder. Het was en werd een club van vrienden waarin geen plaats is voor politiek of commercieel gekibbel en noch minder een springplank of forum van sportafgevaardigden. Er werd zelfs statutair bepaald dat de club geen leden kon aanwerven met een politiek mandaat of met een mandaat bij de KBWB. In die periode was dit absoluut niet evident. Dit had als direct gevolg dat de club onmiddellijk de wind van voren kreeg en zeker geen onmiddellijke voorstanders kreeg uit de politieke of sportieve regionen. Maar de toekomst wees uit dat de visie uit Parike, die haaks stond op al hetgeen dat bestond bij de andere clubs, de enige juiste was.

De bestuurséquipe had zich dus voorgenomen om ieder jaar haar doel te bereiken nl. een wielerwedstrijd organiseren tijdens de kermisdagen. Dit deden zij dan ook en zelfs met een meer dan behoorlijk succes.

Maar eind de jaren 70 kreeg de club de kans om hun eerste renner aan te sluiten. Het was een echt avontuur. Patrick Duchau uit het naburige Everbeek was een beloftevolle renner aangesloten bij de club "Café Het Gouden Wiel" te Viane. In samenspraak met het bestuur uit Viane (Papa Criquellion) werd de transfer verwezenlijkt en Onder-Ons-Parike had zonder dat men het goed besefte de eerste stap gezet naar een echt groots avontuur nl. de "geschiedenis van het Kleine Duimpje tot ...????"

Onmiddellijk na de aansluiting van Patrck Duchau kreeg men in Parike dé grote versterking van een toen nog onbekende "Luc Ronsse". Een schot in de roos... want met Luc kwamen nog enkele andere renners het Parike-team vervoegen. En onder impuls van Luc en met versterking van enkele van zijn vrienden (als gastrenners) werd er met groot bijval deelgenomen aan verscheidene interclubs en Ronden (Ronde van Luxemburg, Ronde van Namen enz.)
En van het één kwam het ander... De club werd uitgebreid met nog meer renners en medewerkers... Luc Ronsse werd na zijn actieve rennersloopbaan - waarin hij het tot beroepsrenner schopte - angeworven als ploegleider en later als hoofdploegleider.

Op organisatorisch vlak was W.O.O.P, ook een pionier. Waren zij immers niet de eersten die de aangeslotenen een correct schriftelijk contract aanboden ??? Was het niet in PARIKE dat een (amateur)Wielerclub voor het eerst in België een eigen Website ontwierp??? Was het ook niet daar waar men begreep dat de Jeugd onmisbaar is zowel bij het beleid als bij de aanwerving van jonge renners... Zo verenigde de jeugd van Parike zich in een zustervereniging T.O.O.P. (Toekomst Onder Ons Parike) om later de continuïteit in de club te verzekeren. Ook werd het accent gelegd op de begeleiding van de allerjongsten... meer dan 2/3de van de renners zijn er te vinden in de jongste categorieën...

Het werd een waar succesverhaal voor de club. Sinds de aansluiting van Patrick DUCHAU werden er al meer dan 1.000 rennersvergunningen afgeleverd door bemiddeling van Onder-Ons-Parike. Dit kan echt geen toeval zijn.

De juiste structuren en de fantastische opvang door een (h)echt team van begeleiders zullen daar zeker voor iets tussen zitten. Na 38 jaar werking heeft de club - met de onontbeerlijke hulp van haar financiële en commerciële sponsors - een hoogtepunt bereikt in haar bestaan. Niet minder dan een 75-tal renners zullen in 2009 de clubkleuren verdedigen onder leiding van een schare begeleiders en - het weze beklemtoond - nog steeds onbezoldigd en onbaatzuchtig maar met een aanstekelijke wilskracht, geestdrift en doorzettingsvermogen.

De thans tot VZW omgevormde club ONDER-ONS-PARIKE, waar de Jeugd hoog in het vaandel prijkt , wil en zal in de toekomst haar steentje bijdragen om de WIELERSPORT de plaats te geven waarop het recht op heeft, nl. aan de Top.

De wielersport zit ons Vlamingen toch in de genen. Om onze minister van Sport aan te halen: "Koersen dat is geen gewoon sport, dat is voor ons Vlamingen genetisch bepaald erfgoed, dat zit in ons tripen... D'er is geen Vlaamser sport dan de koers. D'er is niets Vlaamser dan dat afzien, dat zwoegen, dat over de guidon hangen..." Hier te Parike - in het hartje van de Vlaamse Ardennen - heeft men dit sinds lang begrepen. Hopelijk krijgen zij de nodige steun in hun streven naar het bereiken van hun doel die zij zich in 1969 stelden. De tijd dat men de jeugd kon aanlokken met een broekje en een trui, dat men met de hulp van een "goeie beafsteak en een Orval" een koers kon winnen en dat dit allemaal financieel gerund kon worden dank zij een mosselkermis en een tombola is al lang verleden tijd. Daarom rekenen zij terecht op de hulp van alle bevoegde politieke- en sportieve overheden. Men is dit aan de jeugd en aan al diegenen die er zich met hart en ziel voor inzetten meer dan verschuldigd.


Rubrieken
historiek
bestuur
bestuur T.O.O.P.
sponsors
adverteer
lid worden


Zegestanden 2019

Beirlaen Jakov (U17)
     01. 19-01-2019 : Gent (piste - madison)

Berckmoes Jenno (U19)
     01. 24-02-2019 : BOTTELARE-64.8 km - 1u34m21s
     02. 13-04-2019 : BACHTE-MARIA-LEERNE-88.4 km - 2u04m00s

Feys Malaika (U17)
     01. 17-04-2019 : RUDDERVOORDE (PK W-Vl. tijdrijden dames)

Hoorens Maurice (U15)
     01. 12-01-2019 : Gent (piste omnium)
     02. 06-04-2019 : LOTENHULLE-17.5 km - 26m04s
     03. 14-04-2019 : BELLEGEM-KORTRIJK-21.0 km - 41m29s

Hubo Xander (U17)
     01. 26-01-2019 : Gent piste BK ploegkoers

Jonckers Océane (U19)
     01. 12-01-2019 : Gent (piste omnium)

Raats Merel (U15)
     01. 09-04-2019 : PK Antw. tijdrijden
     02. 14-04-2019 : WEMMEL-35.0 km - 1u01m05s

Stippelmans Toon (U19)
     01. 03-03-2019 : VLAMERTINGE-79.0 km - 1u52m34s


Clubinfo
Wielerclub Onder Ons Parike v.z.w.
   WBV 7 1970 002
Secretariaat :
   Steenweg 60 - 9661 Brakel
   info@woop.be
Bankrekening :
   IBAN : BE67 6528 2335 5987
BIC: HBKA BE 22