HomeClubRennersFotosInteractiefLogin

Historiek Wielerclub Onder Ons Parike

De bakermat van Wielerclub Onder-Ons-Parike ligt in het toenmalige café Marino te Parike. Op initiatief van wijlen Frans Vande Pontseele, wijlen Bertje Spitaels, Roger Van Wymeersch, en de huidige ere-voorzitter Géry Van Nieuwenhove werd er op een zondagmorgen in de maand oktober - tussen pot en pint - overeengekomen in de toekomst het kermisgebeuren te Parike nieuw leven in te blazen. Er werd besloten om bij een volgende vergadering de tien overblijvende leden van de intussen "in coma" verkerende wielerclub uit Zarlardinge terug op te vissen. Immers de meeste leden van deze club waren Parikenaars.

Zo gezegd en zo gedaan met als gevolg dat er op 22 december 1969 een stichtingsvergadering werd gehouden van een (ver)nieuw(d)e wielerclub. De boreling kreeg de naam Onder-Ons-Parike met als stamnummer bij de KBWB 0.70/2.
Wijlen Roger De Vos (voormalig erevoorzitter en vader van de bestuursleden Yvan en Guido De Vos) werd tot eerste voorzitter verkozen.

De secretaris werd Géry Van Nieuwenhove en Roger Van Wymeersch werd schatbewaarder. Het was en werd een club van vrienden waarin geen plaats is voor politiek of commercieel gekibbel en noch minder een springplank of forum van sportafgevaardigden. Er werd zelfs statutair bepaald dat de club geen leden kon aanwerven met een politiek mandaat of met een mandaat bij de KBWB. In die periode was dit absoluut niet evident. Dit had als direct gevolg dat de club onmiddellijk de wind van voren kreeg en zeker geen onmiddellijke voorstanders kreeg uit de politieke of sportieve regionen. Maar de toekomst wees uit dat de visie uit Parike, die haaks stond op al hetgeen dat bestond bij de andere clubs, de enige juiste was.

De bestuurséquipe had zich dus voorgenomen om ieder jaar haar doel te bereiken nl. een wielerwedstrijd organiseren tijdens de kermisdagen. Dit deden zij dan ook en zelfs met een meer dan behoorlijk succes.

Maar eind de jaren 70 kreeg de club de kans om hun eerste renner aan te sluiten. Het was een echt avontuur. Patrick Duchau uit het naburige Everbeek was een beloftevolle renner aangesloten bij de club "Café Het Gouden Wiel" te Viane. In samenspraak met het bestuur uit Viane (Papa Criquellion) werd de transfer verwezenlijkt en Onder-Ons-Parike had zonder dat men het goed en wel besefte de eerste stap gezet naar het grote onbekende. Wie had toen al kunnen denken dat ooit (ex-)leden zouden deelnemen aan de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen of het ooit tot gerenommeerd beroepsrenner zouden schoppen.

Onmiddellijk na de aansluiting van Patrick Duchau kreeg men in Parike dé grote versterking van een toen nog onbekende Luc Ronsse. Een schot in de roos... want met Luc kwamen nog enkele andere renners het Parike-team vervoegen. En onder impuls van Luc en met versterking van enkele van zijn vrienden (als gastrenners) werd er met groot bijval deelgenomen aan verscheidene interclubs en Ronden (Ronde van Luxemburg, Ronde van Namen enz.) En van het één kwam het ander... De club werd uitgebreid met nog meer renners en medewerkers. Ook streekrenner Eric De Clercq zorgde er voor dat wedstrijden als Zellik-Galmaarden en de Vlaamse Pijl in de trofeeënkast van Parike belandden. Luc Ronsse werd na zijn actieve rennersloopbaan - waarin hij het tot beroepsrenner schopte - aangesteld als ploegleider en later als hoofdploegleider.

Net voor de eeuwwisseling werd secretaris Géry Van Nieuwenhove aangesteld als voorzitter. Op organisatorisch vlak was WOOP, ook een pionier. Zij waren immers één van de eersten die de aangeslotenen een correct schriftelijk contract aanboden, die als (amateur)wielerclub voor het eerst in België een eigen website ontwierpen, en die maar al te goed begrepen dat de jeugd onmisbaar is zowel bij het beleid als bij de aanwerving van jonge renners. Eén van de gevolgen was dat de jeugd van Parike zich verenigde in een zustervereniging TOOP (Toekomst Onder Ons Parike) om later de continuïteit in de club te verzekeren. De vereniging legde vooral het accent op de begeleiding van de allerjongsten.

Het werd een waar succesverhaal voor de club. Sinds de aansluiting van Patrick Duchau werden er al meer dan 1.000 rennersvergunningen afgeleverd door bemiddeling van Onder-Ons-Parike. Dit kan echt geen toeval zijn.

De in 2000 tot vzw omgevormde club Onder-Ons-Parike, waar de jeugd hoog in het vaandel prijkt , wil en zal in de toekomst haar steentje bijdragen om de wielersport de plaats te geven waarop het recht op heeft, nl. aan de top. Jaar na jaar werden jaarkalenders steeds meer gevuld met de mooiste interclubwedstrijden en stilaan werd ook over de landsgrenzen gekeken. Onze jongens zijn ondertussen een vaste waarde in Frankrijk, Spanje en Nederland. Onze meisjes in Denemarken. Onze nieuwelingen en junioren laten zich jaar na jaar in positieve zin opmerken in de Beker van België-competitie.

Het is ondertussen ook een traditie geworden om onze renners en rensters mee te nemen naar het buitenland voor onze jaarlijks wielerstage. Met de jongsten onder hen verkiezen we om de stage in eigen land te laten plaatsvinden.
Daarnaast kunnen onze jongens en meisjes hun vaardigheden bijsturen in de wekelijkse trainingen, zowel in de winter- als in de zomerperiode en zowel op de weg, de piste of in het veld.

Begin 2016 zette voorzitter Géry Van Nieuwenhove, na een zeer verdienstelijke carrière, een stapje terug en werd de leiding overgedragen aan het huidig bestuursteam onder voorzitterschap van voormalig secretaris Geert De Vos. Het nieuwe bestuur heeft er resoluut voor gekozen om op dezelfde weg verder te bouwen en de jeugd alle kansen te geven om zich maximaal te kunnen ontplooien. Aangezien de laatste jaren ook het dameswielrennen in de lift zit werd vanaf seizoen 2018 in samenspraak en met medewerking van verschillende ouders een meisjesteam opgericht: de woop-girls waren een feit.

Naast een club voor renners is Onder-Ons-Parike al die jaren ook trouw gebleven aan haar oorspronkelijke doelstelling en richtte al die jaren minstens één koers in te Parike naar aanleiding van kermisdag. Inmiddels organiseerden zij ook reeds 4 maal een provinciaal kampioenschap in onze gemeente.

In 2019 werd besloten om de jeugdwerking nog een extra boost te geven door het organiseren van wielerinitiaties voor de kleinsten onder ons. Deze initiaties staan open voor zowel leden als niet aangeslotenen. Blijkbaar is de behoefte aan dergelijke initiatieven duidelijk aanwezig.

Sinds Cycling Vlaanderen in 2015 besliste om een kwaliteitslabel toe te kennen aan jeugdvriendelijke wielerclubs wist onze club jaar na jaar het gouden label te bemachtigen. Duidelijk een belangrijke erkenning voor Onder Ons Parike voor het behalen van haar doelstellingen.

De juiste structuren en de fantastische opvang door een (h)echt team van begeleiders zullen daar zeker voor iets tussen zitten. Na 50 jaar werking heeft de club - met de onontbeerlijke hulp van haar financiële en commerciële sponsors - een hoogtepunt bereikt in haar bestaan. Niet minder dan een 100 renners zullen in 2020 de clubkleuren verdedigen onder leiding van een schare begeleiders en - het weze beklemtoond - nog steeds onbezoldigd en onbaatzuchtig maar met een aanstekelijke wilskracht, geestdrift en doorzettingsvermogen.

Ook de komende jaren zal onze wielerclub er trachten voor te zorgen dat de wielersport leeft als nooit eerder en dat iedereen via en dankzij onze club deze prachtige sport ook écht beleeft.


Rubrieken
historiek
bestuur
bestuur T.O.O.P.
sponsors
adverteer
lid worden


Clubinfo

Wielerclub Onder Ons Parike v.z.w.
   WBV 7 1970 002
Secretariaat :
   Steneplein 26 - 9660 Brakel
   info@woop.be
Bankrekening :
   IBAN : BE67 6528 2335 5987
BIC: HBKA BE 22